99 44 26 00 post@uniprotect.no
Velg en side

Referanser – UniProtect AS

Her har vi listet opp noen av våre utførte oppdrag – hvem oppdragsgiver er, når oppdraget ble utført og en kort beskrivelse av arbeidet.

Har du ytterligere spørsmål eller ønsker å ta en prat med oss om hva vi kan utføre av arbeider, så nøl ikke med å ta kontakt.

Oppdragsgiver År Type konstruksjon / sted Areal Behandlingsmetode / oppgaver
Bane NOR 2022 Gjerstadelva bru 6615 Stillasmontering/demontering – Vask, sandblåsing og maling, samt svilleløft
Bane NOR 2022 Eide bru 5100 Sandblåsing, vask og maling. Utbytting av rekkverksrør, underliggere, kabelkanaler, gangbane, samt svilleløft
Statkraft Energi 2022 Nedre Røssåga Statkraft 280 Overflatebehandling av 3 utvendige trykkrør i ventilkammer og i stasjon
Trønder Energi AS 2022 Storli 50 Overflatebehandling av tverrslagsport
Rainpower 2022 Naddvik kraftverk 1000 Overflatebehandling av tilløpsrør/sjakt med varegrind, turbinhus med bjelker og ringeledning
BKK Produksjon AS 2022 Fosse kraftstasjon 2003 Forbehandling og maling av diverse gulv, vegger og tak i kraftstasjon
Andritz Hydro AS 2022 Førresvassdammen 80 Overflatebehandling av 2 stk. luker
Helgeland Kraftverk 2022 Grytåga kraftverk 2000 Overflatebehandling av utvendig rør, tromme, sugerør, utvendig ventilkammer og flyndrer
BKK Produksjon AS 2021 Krokevatnet kraftverk 50 Overflatebehandling tromme til turbin. Støvfritt arrangement og klimakontroll
Hafslund-ECO Vannkraft 2021 Mesna kraftverk del 2 350 Overflatebehandling av tromme, sugerør, ledeskovler
Stag ring, tilløpsrør og forbi slippings anlegg. Inndekking, klimakontroll, støvfritt arrangement
Bane NOR 2021 Randklev bru 9000 Overflatebehandling, fullt stillas med inndekking. Støvfritt arrangement og klimakontroll. Utskifting av gangbane til gitterrister i stål, sikkerhetspersonell
Statens Vegvesen 2021 Gjemnessundbrua E39 11000 2021-23: Overflatebehandling av stålkasse, 4500m2 metallisering, fornying maling 7000 m2, fullt stillas med inndekking og klimakontroll
NTE AS 2021 Bogna kraftverk 900 Sandblåsing og maling av tilløpsrør, flyndrer, tverrslagsporter, luke topp trykksjakt, føringer, opptrekkstang, lufterør, tømme rør, pumperør stillas i lukesjakt 5m, tildekking, støvfritt arrangement
BKK Produksjon AS 2021 Fosse kraftverk 150 Overflatebehandling av lukekasse, føringer, fylle luke, lager, turbindeler i stasjon, tverrslagspropp.
Klimakontroll, støvfritt arrangement
Viking Entreprenør AS 2021 Bardufoss svømmehall 1090 Overflatebehandling av stål fagverk for vegger og tak med klimakontroll.
Bane NOR 2021 2 jernbanebroer Moi og Helleland 3300 Overflatebehandling, fullt stillas med inndekking. Bytte av rekkverk og svilleløft. Reparasjon av stålskader/utskifting. Sikkerhetspersonell.
Bilfinger Industrial Services 2021 Mår kraftverk Statkraft AS 60 Overflatebehandling av 5 stk. tilløpsrør inne i kraftstasjonen. Inndekking, støvfritt arrangement, klimakontroll
Statnett SF 2021 Høyspentmaster Karmøy 2 stk. 900 Overflatebehandling, fullt stillas med inndekking 35 meter høyde. Påføring av ZINGA. Første masten utført med våtblåsing. Høytrykksvasking med ChloRid blandet i vaskevannet for fjerning av salter.
Rainpower Norge AS 2021 Nyset Steggje Østfold Energi 1900 Sandblåsing og maling av tilløpsrør, tromme og sugerør innvendig samt deler utvendig i stasjon. Flekkvis utvendig på tilløpsrør i tunnel. Tildekking, klimakontroll og støvfritt arrangement.
Akershus Energi AS 2021 Valseluke Skotfoss 1300 Overflatebehandling av valseluke innvendig og utvending. Stillas og inndekking, støvfritt arrangement og klimakontroll
Rainpower Norge AS 2021 Hafslund kraftverk, Hafslund-ECO 150 Overflatebehandling av tromme, ledeskovler og
Stag ring. Inndekking, klimakontroll,
støvfritt arrangement
Trønder Energi AS 2020 Sokna kraftverk 75 Overflatebehandling av tverrslagsport/propp med inndekking, klimakontroll og støvfritt arrangement
Bane NOR 2020 Flekkefjordbanen Museumsbane 790 Overflatebehandling 5 bruer med høytrykks varmvasking 800 bar. 4 strøk med Isotrol. Fullt stillas med inndekking og oppvarming. Utført i november.
Demontering og remontering av sviller.
Voith Hydro AS 2020 Øvre Fiskumfoss kraftverk 500 Overflatebehandling av turbinhus og kammer Inndekking, klimakontroll, støvfritt arrangement.
Voith Hydro AS 2020 Øvre Fiskumfoss kraftverk 1000 Vask, avfetting, tildekking og maling av tak og vegger i hele kraftstasjonen med mur maling.
Andritz Hydro AS 2020 Østerbø kraftverk 50 Overflatebehandling av montasjesveiser nytt anlegg
Statens vegvesen 2020 Strøno bru 600 Stillas, demontering og remontering av hengestenger, nye deler til innfesting, blåserensing og metallisering av bærekabler og hengestenger.
NCC Agder 2020 3 bruer. Vippa, Mose og Flosta 800 Overflatebehandling av tre broer. Bjelker, hengestenger, rekkverk, gangbane og lager.
Midtkraft 2020 Ramfoss kraftverk 500 Sandblåsing og maling av tilløpsrør, tromme, lede apparat og deler av sugerør. Klimakontroll og støvfritt arrangement.
Sognekraft AS 2020 Jordalen kraftverk 100 Sandblåsing og maling av trommer, inndekking, støvfritt arrangement og klimakontroll.
Hafslund-ECO Vannkraft 2020 Mesna kraftverk del 1 100 Overflatebehandling av tromme, ledeskovler og stagring. Inndekking, klimakontroll, støvfritt arrangement
Pasvik Kraft AS 2020 Melkefoss kraftverk 500 Sandblåsing og maling av vannberørte flater Kaplan turbin, skovler, øvre og nedre lokk, kryprom og sugerør, Diameter ø8m, stillaser og klimakontroll
NTE AS 2020 Brattingfoss kraftverk 1200 Sandblåsing og maling av tilløpsrør, varegrind og propp i vannvei. tildekking, støvfritt arrangement
Voith Hydro/NTE 2020 Fiskumfoss kraftverk 700 Stillas, tildekking, støvfritt arrangement, sandblåsing og maling av komponenter i stasjon
Sognekraft AS 2020 Jordalen kraftverk 130 Inndekking, støvfritt arrangement, overflatebehandling av ringledning
Bane NOR 2020 3 jernbanebroer Dovre Raumabanen 7400 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner og kabelkanaler, støvfritt arrangement
Bane NOR 2020 Siraåa bro 4760 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner og kabelkanaler, støvfritt arrangement
Bane NOR 2019 Østfoldbanen Ingedal viadukt 790 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner og kabelkanaler
Hydro Aluminium AS 2019 Renseanlegg FTP3 og FTP4 10000 Stillas, overflatebehandling av renseanlegg med rør
Bane NOR 2019 Rørosbanene, Sevilla bru 300 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, støvfritt arrangement
Bane NOR 2019 Østfoldbanen Mysen bru 500 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner Støvfritt arrangement
Bane NOR 2019 Kongsvingerbanen Lerelva bru 1200 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner og kabelkanaler, støvfritt arrangemang
Bane NOR 2019 Sørlandsbanen Moripen viadukt 3600 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell
Rainpower AS 2019 Finså kraftverk Agder Energi 200 OOverflatebehandling av tromme, ledeskovler og stagring. Inndekking, klimakontroll, støvfritt arrangm
Naustdal kommune 2019 Gamle brua Naustdal 800 Stillas, inndekking, overflatebehandling, betong og asfalt arbeider, rekkverk.
HMR Voss 2019 Sotrabrua 2800 Habitat, blåserensing, metallisering og maling
Statens vegvesen 2019 Strøno bru 600 Stillas, demontering og remontering av hengestenger, nye deler til innfesting, blåserensing og metallisering av bærekabler og hengestenger.
Bane NOR 2019 Sørlandsbanen Brufossen bru 1900 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell
Bane NOR 2019 Rørosbanen Sevilla bru 300
Hydro Energi AS 2018 Suldal 1. Porter og nødstengeluke 1000 Overflatebehandling av porter, inntaks arrangement, nødstengeluke i Suldal 1. Utført med Bilfinger IS.
Rainpower AS 2018 Tussa kraftverk 250 Overflatebehandling av 2 turbinhus til Pelton. Inndekking, klima og støv kontroll.
Statkraft Produksjon AS 2018 Hylen kraftverk omløpsluke 450 Stillaser, inndekking, klimkontroll, støvfritt, pakningsbytte. Full uverflatebehandling
Lyse Produksjon AS 2018 Hetland kraftverk 1000 Sandblåsing og maling innvendig og utvendig rørgate. Full inndekking med støv fritt arrangement.
Lyse Produksjon AS 2018 Tjodan kraftverk 1000 Sandblåsing og maling av sjakt, tromme, sugerør, turbinhus, rist, tralle.
BKK produksjon AS 2018 Tverrslagsporter 350 Sandblåsing og maling av 3 stk tverrslagsporter
Midtkraft AS 2018 Ramfoss kraftverk 1500 Sandblåsing og maling av tilløpsrør, tromme, ledeapparat og deler av sugerør. Klima og støvfritt arrangement.
Trønder Energi AS 2018 Sama kraftverk 100 Overflatebehandling tverrslagsport
Trønder Energi AS 2018 Vassli pumpestasjon 150 Overflatebehandling rør innvendig + deler
Andritz Hydro AS 2018 Haflund kraftverk tromme 250 Sandblåsing og maling av tromme og ledeapparat
Nord Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE 2018 Ormsetfoss kraftverk 500 Sanblåsing og maling av tilløpsrør, propp og port
Lysaker&Thorrud AS 2018 Omløp og tappeluke for E-CO AS 125 Sandblåsing og maling av 2 luker
Lysaker&Thorrud AS 2018 Driva kraftverk 50 Port til nye Driva
Siso Energi AS 2018 Lakshola kraftverk 50 Overflatebehandling tilløpsrør utvendig i stasjonen.
Trønder Energi AS 2018 Søa kraftverk 100 Overflatebehandling av tromme, ledskovler og stagring. Inndekking, klimakontroll, støvfritt arrangm
Akershus Energi AS 2017 Segmentluke Skotfoss, Skien 300 Inndekking, klimatisering, overflatebehandling iht Publ. 416-2017 Arbeidet utført med Bilfinger IS
Hydro Aluminium AS 2017 Hydro Aluminium Sunndalsøra 2000 Vedlikehold av Renseanlegg FPT2
BKK Produksjon 2017 Evanger kraftverk 11500 illøpsrør og komponenter i vannvei. Trykksjakt lengde 1002m, ø 3m og 45 grader. Vinsj og vogn til personbefordring, overflatebehandling iht. EnFo 277-1998.
Sognekraft AS 2017 Årøy 1 kraftverk 1300 Overflatebehandling innvendig tilløpsrør. Naglet. Klimakontroll, støvfritt.
Bane NOR 2017 Fustad bru 1500 Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell
Statens vegvesen reg nord 2017 Kjerringstraumen bru 2500 Tilkomstutstyr, vedlikeholds maling av bærekabler og hengestenger. Lengde 500m, høyde 50m over veg.
Pasvik Kraft AS 2017 Gandvik kraftverk Finnmark 1200 Overflatebehandling innvendig tilløpsrør. Fall 30 – 50 grader.
Andritz Hydro 2017 Stuvane kraftverk 150 Sandblåsing og maling av tromme og sugerør.
Statkraft Energi AS 2017 Tya kraftverk, rør over Nea 325 Stillas, inndekking, klima og støvkontroll, overflatebehandling utvendig rørgate over elv.
Nord Salten kraftlag 2017 Slunkajavre kraftverk 800 Inndekking, skjeming, overflatebehandling komponenter i vannvei
Jernbaneverket 2016 Bergen togstasjon 5000 Totalentreprenør Bergen togstasjon tak renovering. Stillaser, 3000m2 arbeidsplattform med lyddemping, overflatebehandling med full klimakontroll, demontering og remontering 1750m2 skifter, blikkenslagerarbeid, ny lyssetting inklusiv effektbelysning, smedarbeider
Jernbaneverket 2016 Støren bru 8500 Stillas, inndekking, overflatebehandling, svilleløft, nye gangbaner, sikkerhetspersonell
Bilfinger Industrial Service 2016 Akershus Energi as luke på Funnefoss 750 Stillas, inndekking, overflatebehandling, klimakontroll
Statkraft Energi AS 2016 Vinje kraftverk 3000 Vinsj og vogn, avfukting blåsing og maling av trykksjakt 270m 45 grader
Hafslund Produksjon AS 2015 Hafslund kraftverk 2500 Injisering av epoksy, overflatebehandling av 4 tilløpsrør, spjeldventil og tromme. Avfukting, støvfilter.
Bilfinger IS 2015 Hovsfoss klappeluke 600 Inndekking, klimatisering, overflatebehandling innvendig og utvendig, Utført vinter
Jernbaneverket 2015 Sælen og Skjærve bru, Raumabanen 4000 Stillas, inndekking, svilleløft, sandblåsing og maling, oppsamling. Sikkerhetspersonell. Nye gangbaner
Jernbaneverket 2015 Bru over Lågen Larvik 5000 Stillas, inndekking, overflatebehandling, sikkerhetspersonell, nye gangbaner
Jernbaneverket 2015 Bjerke bru, Ask Hønefoss 3400 Stillas, inndekking, overflatebehandling, sikkerhetspersonell, svillebytte, nye gangbaner
Statkraft Energi AS 2015 Sugerørsluker Hylen kraftverk 550 Stillas inndekking, avfukting, støvfritt, overflatebehandling.
Statkraft Energi AS 2015 Trykksjakt Vinje kraftverk 3000 Vinsj og vogn, avfukting blåsing og maling
Sognekraft AS 2015 Damluke Veitastrondvatnet 450 Full inndekking, stillas, sandblåsing og maling
Andritz Hydro AS 2015 Stuvane Kraftverk 150 Sandblåsing og maling av tromme og sugerør.
Statkraft Energi AS 2015 Trollheim kraftverk 2000 Vinsj og vogn, sandblåsing sjakt og port, avfukting, støvsluker
Jernbaneverket 2014 Døvikfossen bru 2200 Stillas, inndekking, svilleløft, sandblåsing og maling, oppsamling. Sikkerhetspersonell. Nye gangbaner
Statens vegvesen 2014 Rånåsfoss bru 1500 Stillas skjerming, overflatebehandling kabler, hengestenger, bjelker 180m. Vannmeisling og sprøytemørtling 10m3. Nytt rekkverk slitelag og føringskanter. Rehabilitering av tårn.
Jernbaneverket 2014 Tallerås bru, Dovrebanen 1763 Stillas, inndekking, svilleløft, sandblåsing og maling, oppsamling. Sikkerhetspersonell. Nye gangbaner
Trønder Energi AS 2014 Brattset kraftverk 250 2 stk ringledninger og sugerør behandlet
BKK Produksjon AS 2014 Kvittingen kraftverk 600 Ringledning, sugerør, rørledning og porter korrosjonsbehandlet. Kompressor, avfukting støvsluker.
Jernbaneverket 2014 Launesbruene, Sørlandsbanen 1722 Stillas, inndekking, svilleløft, sandblåsing og maling. Oppsamling.
Hydro Energi AS 2014 RO2 Prosjekt Rjukan 700 Overflatebehandling sugerør Såheim og Mæl kraftverk.
Statkraft Energi AS 2014 Hogga dam, klappeluker 600 Stillas, inndekking, avfukting blåsing maling 2 stk luker
Statkraft Energi AS 2014 Trykksjakt Vinje kraftvek 3000 Vinsj og vogn, avfukting blåsing og maling
Skagerak Kraft AS 2013 Revisjonsluke Sønstevatn 200 Stillaser 50m sjakt, overflatebehandling
Trønder Energi AS 2013 Svorkmo kraftstasjon 450 2 stk ringledning og sugerør behandlet
Statens Vegvesen reg nord 2013 Kåfjordbrua 600 Maling av kabler til skråstagbru.
BKK AS 2013 Steinsland kraftverk 150 Korrosjonsbehandling ringledning
Jernbaneverket AS 2013 Paraplytak Bergen stasjon 1500 Renovering av verneverdig tak «paraplytak Bergen stasjon.
Statens vegvesen reg øst 2013 Fagverksbroer Hedmark 2500 Blåsing, metallisering og maling
Statens vegvesen reg øst 2013 Samlekontrakt 12 broer Oppland 4000 Korrosjonsbehandling flere broer.
Jernbaneverket AS 2012 Snåsamoen bru 2970 Korrosjonsbehandling av fagverksbru
Jernbaneverket AS 2012 Trongfoss bru 3930 Korrosjonsbehandling av fagverksbru
Sognekraft AS 2012 Årøy kraftverk 450 Korrosjonsbehandling tilløpsrør og port.
BKK AS 2012 Steinsland kraftverk 100 Korrosjonsbehandling tromme
Østfold Energi AS 2011 Borgund kraftverk 10500 Korrosjonsbehandling trykksjakt med mer.
Østfold Energi AS 2011 Borgund kraftverk 10500 Korrosjonsbehandling trykksjakt med mer.
Pasvik Kraft AS 2011 Kongsfjord kraftverk 3800 Korrosjonsbehandling innvendig tilløpsrør
BKK AS 2011 Steinsland kraftverk 1800 Korrosjonsbehandling sjakt, 5 stk porter i vannvei
Jernbaneverket AS 2011 Snåsavatnet bru, fagverksbru 1750 Korrosjonsbehandling av fagverksbru
Statens vegvesen reg vest 2011 Lysefjordbrua, hengebru 2800 Korrosjonsbehandling bærekabler og hengestenger
Statens vegvesen reg øst 2011 Broer Oppland 2500 Korrosjonsbehandling 4 broer i Oppland
BKK AS 2011 Hommelfoss kraftverk 400 Korrosjonsbehandling innvendig tilløpsrør
Statkraft Energi AS 2010 Hylen kraftverk 3700 Sandblåsing og maling av 2 trykkrør og 2 stk ringledninger. Utførelsestid 21 dager.
Skagerak Energi AS 2010 Uvdal 1 400 Blåserensing av inntaksluker, opptrekk, føringer og ringledning,
Statkraft Energi AS 2010 Hakavik kraftverk 10000 Innvendig og utvendig korrosjonsbehandling 2 stk tilløpsrør.
Statkraft Energi AS 2009 Trykksjakt Grytten kraftverk 6500 Avfukting, blåserensing og maling, vinsj og vogner
Tanzania Electric Supply TANESCO 2009 3 stk dammluker 3500 Stillas, setting av stengsel, bytte pakninger, blåserensing Sa 2,5 og maling 500 my Jotamastic
Statens vegvesen reg øst 2009 Haugen bro 350 Inndekking, blåserensing og maling
Statens vegvesen reg øst 2009 Breivegen hengebro 600 Mettallisering, demontering/remontering hengestenger, betongrehab, nytt slitelag. Maling av hele broen
Haugaland Kraft AS 2009 Rørgate innvendig 3500 Blåserensing og maling
Statens vegvesen reg øst 2008 Skotselv bro, Fagverksbro 3800 Stillas og inndekking, sandblåsing og maling
Statens vegvesen reg øst 2007 Vamma bro, Hengebro 1500 Mettallisering, demontering/remontering hengestenger, betongrehab, fjerning og montering av nytt rekkverk. Maling av hele broen
Statens vegvesen reg vest 2007 Sotra bro, Betongdekke
Fagverk
3400 Vannmeisling og tørrsprøyting av underkant dekke.
Blåserensing og maling fagverk
Statkraft Energi AS 2007 Inntaksluke og tappeluke 350 Blåserensing og maling
E-CO Vannkraft AS 2006 Tilløpsrør Aurland 1 kraftstasjon 12500 Avfukting, blåserensing og maling, vinsj og vogner
E-CO Vannkraft AS 2006 Ringledning 140 Avfukting, blåserensing og maling.
Hydro Olje og Energi 2006 Rør til tilløpstunnel 250 Blåserensing og maling
Brevik Construction 2006 Supply båt, Brevik 1000 Mettallisering og maling av dekk og cargorail
Elkem Lista 2006 Leidere og tårn 350 Blåserensing og maling
Mesta AS 2006 Rekkverk, Hønefoss bybru 600 Inndekking, blåserensing og maling
Statens vegvesen reg sør 2006 Fagverksbru, Bås bru 500 Inndekking, blåserensing og maling
Statkraft Energi 2006 Revisjons- og tappeluke 150 Blåserensing og maling
Statkraft Energi 2006 Tverrslagsport 450 Blåserensing og maling
Statens vegvesen Region Sør 2005 Vedlikehold bruer, 4 stk 3000 Hel blåsing, maling, inndekking, oppsamling
Vannkraft Øst 2005 Nedre Vinstra kraftverk 450 Blåserensing luke og tilløpsrør
Statens vegvesen Region vest 2005 Fyksesund bru 1000 Flikkblåsing, maling bærekabler og hengestenger
Aurskog-Høland kommune 2005 Elverum bru, fagverk 750 Blåserensing, metallisering og maling
Voith Siemens Hydro Power Generation 2004 Nye Bjølvo kraftverk 50 Støvfritt arrangemang, Blåserensing turbinhus
Statens vegvesen Region øst 2004 Randklev bru, fagverk 4250 Hel blåsing, maling, inndekking, oppsamling
Yara Industrial AS 2004 21 stk gasstanker
Hele Norge
2000 Flikk blåserensing, maling og skifting av logo
Statens vegvesen Region Sør 2004 Hornesund bru 2750 Blåsing, maling, inndekking, oppsamling
Statkraft SF 2003 Trykksjakt, Sy-Sima
Sima kraftverk
11800 Blåserensing, maling, vinsj og vogn
Statkraft Nye Bjølvo Kraftverk 2003 Tromme og tilløpsrør
Ålvik
500 Blåserensing, maling
Statkraft SF Vinje Kraftverk 2003 Inntaksluker
Sjonga
500 Blåserensing og maling, vinsj- og vognarrangement
Vannkraft Øst AS 2003 Tilløpsrør utvendig
Vinstra Kraftverk
6250 Blåserensing, maling
Hydro Gas And Chemicals 2003 18 stk. gass tanker
Sør Norge
1500 Flikk blåserensing, maling og skifting av logo
Tanesco 2002 Maling av kraftstasjon
Kidatu Kraftstasjon
1000 Rengjøring, maling
Anders Kjær – Privat eid kraftverk 2002 Tilløpsrør 1000 Rengjøring, maling, vinsj og vogn
Statens Vegvesen / Tønsberg Kommune 2002 Stålkonstruksjoner innvendig Motvektshus, gangvei.
Tønsberg
1000 Blåserensing, metallisering, maling
Hafslund ASA 2002 Tilløpsrør utvendig og innvendig
Vamma Kraftverk
700 Blåserensing og maling, vinsj- og vognarrangement
Hydro Gas And Chemicals 2002 15 stk gasstanker
Sør Norge
1300 Flikk blåserensing, maling og skifting av logo

Om UniProtect AS

Vi påtar oss totalgjennomføringen av prosjekter av alle størrelser, både innen nybygg og vedlikehold, helt fra tilstandskartlegging via prosjektplanlegging og budsjettering til gjennomføring.

Ved behov kan vi også bistå i kundenes egne prosjekter med inspeksjon og prosjektledelse.

Våre prosjektledere har høye og dokumenterte kvalifikasjoner gjennom fagbrev og Frosio-sertifikat, og har lang og bred erfaring innen praktisk utførelse, inspeksjon og prosjektstyring fra store prosjekter i inn- og utland. Vi legger vekt på å ha en oppdatert utstyrspark, noe som hindrer unødvendig driftsstans under produksjonen.

​Vår fokus på kvalitet bidrar også til å sikre våre kunder god prosjektrapportering, kvalitetsmessig utført arbeid og ​levering til fastsatt tid.